Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

vampiremonkeys
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

vampiremonkeys
7967 003e
Reposted fromEtnigos Etnigos viasuben suben
vampiremonkeys
vampiremonkeys
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
vampiremonkeys
vampiremonkeys

Le Palais de Versailles

vampiremonkeys
vampiremonkeys
Reposted fromFlau Flau viacarlandlouise carlandlouise
vampiremonkeys
4897 9af5 500
Reposted fromoll oll viaathlin athlin
vampiremonkeys
Reposted fromPoranny Poranny viaathlin athlin
vampiremonkeys
4680 e418
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathlin athlin

May 21 2018

vampiremonkeys
vampiremonkeys
vampiremonkeys
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
vampiremonkeys
8007 fe30
Reposted fromanke anke viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
5823 27b5 500
Żegnamy Weekendzik.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl