Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
7943 b379 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
vampiremonkeys
vampiremonkeys
vampiremonkeys
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.

Wyrok brzmi: coś jeszcze będzie.  
— Marcin Świetlicki
Reposted fromumorusana umorusana viasoko soko
vampiremonkeys
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
9567 9837 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
8061 0f53 500
Reposted fromtichga tichga viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
vampiremonkeys
vampiremonkeys
0201 7374 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
2237 5548 500
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
8167 7c30
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
vampiremonkeys
0723 5f90 500
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl