Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

vampiremonkeys
9084 4cf7
Reposted fromoutoflove outoflove
vampiremonkeys
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna vianataliana nataliana
vampiremonkeys
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless vianataliana nataliana
vampiremonkeys
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme vianataliana nataliana
6394 2f22 500
vampiremonkeys
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
vampiremonkeys
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianataliana nataliana
vampiremonkeys
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama vianataliana nataliana
vampiremonkeys
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasoko soko
vampiremonkeys
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viasoko soko
5034 10a9
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasoko soko
vampiremonkeys
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoko soko
vampiremonkeys
7556 d741 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
vampiremonkeys
9267 e894
Reposted fromzungud zungud viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viabezwladnie bezwladnie
vampiremonkeys
8259 4039
Reposted fromtfu tfu
vampiremonkeys
vampiremonkeys
9219 1345 500
vampiremonkeys
vampiremonkeys
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl